Paketa e Pagës për Punonjësit e Shëndetësisë

Përkushtimi i vazhdueshëm nga të gjithë punonjësit e shëndetësisë, dhe sidomos në këtë periudhë sfide për ne, na ka dhënë besimin dhe forcën për një të nesërme më pozitive.

Jemi frymëzuar dhe jemi ndjerë të sigurt!

Falenderimet tona shkojnë për ju që i qëndruat besnik betimit tuaj!

Të palodhur, të padorëzuar dhe të pamposhtur.

Edhe ne përkushtohemi t’ju qëndrojmë në krahë duke ju lehtësuar në hapat e jetës.

Raiffeisen Bank ka përgatitur një paketë për të gjithë ju punonjësit e Ministrisë së Shëndetësisë që merrni pagën ne bankën tone, me produkte dhe kushte preferenciale ashtu sic e meritoni.

* Paketa e Pagës ofrohet me  komision 0 dhe përfshin!

  • 0 komision mirëmbajtje për llogarinë rrjedhëse
  • 0 komision mirëmbajtje për kartën e debitit
  • 0 komision vjetor për kartën e kreditit për vitin e parë
  • 0 komision për pagesat e faturave utilitare

Oferta fillon në 1 Maj 2020 dhe mbaron në 31 Korrik 2020. Komisioni i paketës do të falet vetëm për këto tre muaj!*

Të gjithë punonjësit e Ministrisë së Shëndetësisë përfitojnë gjithashtu kushte tepër preferenciale për produktet e kredisë:

  • Kredi Personale me interes: T-bills 1 vjecar +6.8% dhe komision administrimi 0%
  • Kredi Hipotekare me 0% Komision Administrimi
  • Ovredraft me i e interes: T-bills 1 vjecar +7.8% dhe komision administrimi 0%
  • Kartë Krediti me norme interesi 16%
  • Limit qarkullues deri  në 5 paga mujore

*Nga kjo ofertë përfitojnë të gjithë punonjësit e Ministrisë së Shëndetësisë që janë ekzistues në bankën tonë, por edhe klientet e rinj qe zgjedhin Banken Raiffeisen gjatë këtij tre mujori.

Faqet më të vizituara