Funksionalitet i shtuar ” Para ne POS”

Cfare eshte Para ne POS ?

“Para ne POS” eshte mundesia qe i jepet kartembajtesit per te terhequr para Cash njëkohësisht me kryerjen e nje blerjeje prane nje Pike Shitjeje (POS).

Si funksionon?

Shembull:

Kartembajtesi kryen nje blerje 2000 ALL  dhe kerkon cash (Para ne POS) 500 ALL ne nje Pike Shitjeje.

Shuma e blerjes dhe shuma e  Cash (Para ne POS) vendosen ne terminalin POS. Kartembajtesi kalon karten dhe vendos PIN e kartes.

Tregtari i jep kartembajtesit te mirat e blera dhe 500 ALL Cash.

Shuma totale e veprimit eshte 2500 ALL.

 

Per me shume informacion mund t’i referoheni linkut( Tarifat dhe Kushtet | Raiffeisen Bank - Lehtësojmë jetën tuaj!)

Shenim1: E vlefshme vetem ne tregtaret qe ofrojne kete sherbim

Shenim2: Vlera maksimale per Para ne POS me kartat Visa eshte 20,000 ALL / 180 Eur

                 Vlera maksimale per Para ne POS me kartat Mastercard eshte 10,000 ALL/ 90 Eur

Faqet më të vizituara