Festat e fundvitit janë për t’u shijuar

Për këtë mendon Raiffeisen Bank.

Kartat e debitit VISA dhe Mastercard Debit

10 klientët e parë të cilët do të kryejnë më shumë transaksione blerje me kartën e tyre të debitit online ose kudo në pikat e shitjes POS brenda Shqipërisë në datat 19 -27 Dhjetor 2020, do të përfitojne çmimin special në vlerën 100 Euro ose 10,000 Leke në llogarinë e  kartës së debitit.

 • Përfitojnë nga fushata vetëm kartëmbajtësit individë të VISA Classic, VISA Gold, Mastercard Debit Standard, Mastercard Debit Gold si dhe Mastercard Payband dhe Sticker.
 • Shuma minimale për totalin e veprimeve me kartë 20,000 ALL ose 200 Euro
 • Nëse ka klientë me numër të njëjtë veprimesh me kartë do të merret si kriter për renditjen shuma totale më e lartë e veprimeve të kryera me kartë.
 • Nuk konsiderohen transaksione të vlefshme me kartë ato veprime që rezultojnë të pasuksesshme ose për të cilat ka më pas veprim të kthimit mbrapsht të vlerës (refund). 
 • Do të konsiderohen të vlefshme të gjitha veprimet e kryera me kartë dhe të autorizuara si të suksesshme gjatë periudhës së fushatës.

Përfitimi i kuponit

Klientët fitues do të njoftohen nëpërmjet numrit të telefonit apo email të depozituar në Bankë.

Klientët fitues do të përfitojnë shumën cash për të shpenzuar për dhuratat e fundvitit në llogarinë rrjedhëse të kartës së debitit.

 

Kartat e Kreditit

5 klientët e parë të cilët do të kryejnë më shumë transaksione blerje me kartën e tyre të kreditit online ose kudo në pikat e shitjes POS brenda Shqipërisë në datat 19 -27 Dhjetor 2020, do të përfitojne çmimin special në vlerën 300 Euro ose 30,000 Leke, në varësi të monedhës së kartës, llogarinë e  kartës së kreditit të cilën mund ta shpenzoni me anë të kartës tuaj.

 • Përfitojnë nga fushata vetëm kartëmbajtesit individë të Mastercard Credit Standard, Mastercard Credit Gold dhe Mastercard Payband dhe Sticker.
 • Shuma minimale për totalin e veprimeve me kartë 30,000 ALL ose 300 Euro
 • Numri minimal i transaksioneve 5
 • Nëse ka klientë me numër të njëjtë veprimesh me kartë do të merret si kriter për renditjen shuma totale më e lartë  e veprimeve të kryera me kartë.
 • Nuk konsiderohen transaksione të vlefshme me kartë ato veprime që rezultojnë të pasuksesshme ose për të cilat ka më pas veprim të kthimit mbrapsht të vlerës (refund). 
 • Do të konsiderohen të vlefshme të gjitha veprimet e kryera me kartë dhe të autorizuara si të suksesshme gjatë periudhës së fushatës.

 

Përfitimi i kuponit

Klientët fitues do të njoftohen nëpërmjet numrit të telefonit apo email të depozituar në Bankë. Karta duhet të jetë aktive në momentin e kreditimit të shumës dhuratë. Në rast se karta nuk është aktive cmimi do të kalojë tek klienti pasardhës. 

Klientët fitues do të përfitojnë shumën cash për të shpenzuar për dhuratat e fundvitit në llogarinë e kartës së kartës së kreditit dhe do të mund  ta shpenzojnë atë vetëm me anë të veprimeve me kartën e kreditit.

0% komision për pagesat me këste dhe 0% interes standart!

Të gjithë klientët të cilët do të kryejnë pagesa me këste gjatë 19-27 Dhjetor 2020 në POS të Raiffeisen Bank që ofrojnë pagesa me këste do të përfitojnë 0% komision për pagesat me këste dhe 0% interes standart për këto pagesa.

Përfitojnë nga fushata vetëm kartëmbajtesit individë të Mastercard Credit dhe Mastercard Credit Gold.

Tregtarët që ofrojnë pagesa me këste në POS të Raiffeisen Bank i gjeni duke klikuar këtu.

Faqet më të vizituara