Siguria ne platformen dixhitale Raiffeisen ON

Teknologjia me e fundit aplikuar ne te gjithe platformen, qe ju te jeni te qete dhe mjaft te sigurte per cdo veprim te kryer

Ne platformen dixhitale Raiffeisen ON, ne jemi kujdesur te ofrojme elementet me te larta te sigurise ne tregun kombetar dhe nderkombetar. Kushtoni pak minuta nga koha juaj per t’u njohur me specifikat e ketyre elementeve dhe disa keshilla sigurie qe do ju nevojiten gjate perdorimit te platformes dixhitale Raiffeisen ON

1- Kredencialet

a. Emri i Perdoruesit

  • Mos e ndani “ermin e perdoruesit” me persona te tjere
  • Vendosni nje “emer perdoruesi” te veshtire per tu gjetur
  • Mos e shkruaj asnje here

b. Fjalekalim/PIN

i. Ndryshoni fjalekalimin/PIN-in shpesh dhe ne rastet kur dyshoni qe eshte kompromentuar dhe mos I shkruani asnjere.

ii. Kompleksiteti i fjalekalimit garantohet nepermjet policse se sigurise te implementuar ne platformen dixhitale Raiffeisen ON.

iii. Kur percaktoni fjalekalimin mos perdorni te dhena qe jane lehtesisht per tu hamendesuar (emer, mbiemer, mosha, apo ditelindje te familjareve, vite, emra te kafsheve shtepiake,fjale si “fjalekalim”,”password”, vendlindje , ”12345678”…)

iv. Mos perdor per Raiffeffeisen ON nje fjalekalim/PIN qe eshte I lidhur me dicka tjeter (email, llogari per blerje online, Pin I kartes se debitit apo kreditit, facebook)

2- Elementet e Sigurise

a. SMS OTP – (SMS FNP) perdoret per te autentikuar perdoruesit gjate veprimeve te ndryshme ne Digital banking.

  • SMS OTPs dergohen me SMS ne numbrin mobile te deklaruar nga vete perdoruesi ne banke. Ne rast se keni ndryshuar numrin mobile ju lutem perditesoni informacionin ne banke.
  • Mos I ndani OTP-te me asnje person tjeter.

b. Mobile Token/ Cronto Token/HW Token – perdoren per autorizimin e pagesave

  • i. Ne rast se keni humbur paisjen ku eshte aktivizuar ky element I sigurise ju lutem bllokoni/fshini/ licensen nepermjet llogarise tuaj ne platformen web Raiffeisen ON, ose njoftoni banken te bllokoje license/at perkatese.

3- Aksesi ne platformen dixhitale Raiffeisen ON

a. Mos harroni te mbyllni (logout) llogarine tuaj mbasi keni perfunduar se perdoruri aplikacionin web/mobile te Raiffeisen ON.

b. Mos ndani informacion personal, te tille si numrat e llogarise, numrat e kartave te kreditit apo debitit nepermjet telefonit, email-it apo ne internet- pervec rasteve kur ju e iniciuat komunikimin apo jeni ne dijeni se me ke po komunikoni.

c. Aplikoni te gjitha update-et per aplikacionin mobile te Raiffeisen ON.

d. Mos performoni asnje transaksion bankar ne kompjutera me akses public (pika interneti). Tipe te ndryshme programesh hakerimi, duke shfrytezuar kompjuterat me akses publik, ju mundesojne hakerave aksesin ne te dhenat e llogarise tuaj dhe ne ne informacionin personal.

e. Asnjere mos e aksesoni llogarine tuaj ne Raiffeisen ON nepermjet linkeve qe ju vijne me email, forma pop-up ne kompjuter apo nepermjet motorreve te kerkimit. Mos aksesoni asnje faqe qe kerkon ti mundesoni te dhena personale apo konfidenciale/sensitive apo ju mundesojne te kryeni transaksione bankare. Gjithmone shkruani adresen e plote te faqes qe doni te aksesoni ne fushen perkatese ne browser.

4-Te tjera

a. Mos jepni informacion ne lidhje me identitetit apo informacion konfidencial pa konfirmuar qe faqja web eshte e sigurte. Kontrolloni qe adresa fillon me https:// dhe ndiqet nga emri perkates I faqes dhe ne panelin e siperm apo te poshtem te faqes eshte shenja e e drynit.

b. Mos hapni mesazhe te postes elektonike pa kontrolluar identitetin e derguesit dhe titullin/ Nese keni ndonje dyshim per origjinen e mesazhit, fijeni ate menjehere , mos hapni asnje file qe mund te jete bashkengjitur dhe mos ndiqni linqe qe mund te kete ne mesazh.

c. Sigurohuni te mbani gjithmone te perditesuar sistemin operativ te kompjuterit tuaj.

d. Instaloni programe antivirusi dhe perditesojeni ate gjithmone. Nje program antivirusi I paperditesuar eshte I barazvlefshem me mos patjen e nje programi te tille.

Faqet më të vizituara