Tarifat

Raiffeisen Start

Paketa mund të përfitohet nga individët të  moshes 18-25 vjeç që vazhdojnë studimet e larta dhe ofron pa komision llogaritë rrjedhëse , kartat e debitit dhe platformën dixhitale RON

Llogari Rrjedhëse (komision mujor) pa komision 
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  10,000/15,000 LEK ; 100 / 120 EUR      
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision për shumat deri në 20,000 LEK
Komision i Paketës   0 LEK/muaj   

 

Paketa Paga Progres

Zgjedhja e bankës së duhur për kreditimin e pagës është një vendim shumë i rëndësishëm sepse Banka ku ju merrni pagën është partneri dhe këshilltari juaj financiar i besuar.  Në Raiffeisen Bank do të përfitoni shërbimin më cilësor:

  • Paga kreditohet mesatarisht  brenda ~30 minutave
  • Ju njoftoheni me SMS për kreditimin e pagës

Gjithashtu ju përftioni çmime tepër preferenciale për produktet dhe shërbimet në paketën Paga Progress:

Llogari Rrjedhëse (komisioni mujor) pa komision 
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  50,000/120,000 LEK ; 500 / 1,000 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision për shumat deri në 20,000 LEK
Transferta bankare preferenciale
Komision i Paketës   125 LEK/muaj   

Shënim: Nëse paga juaj nuk kreditohet në Bankën Raiffeisen ju nuk klasifikoheni për të  përfituar këtë paketë.

 

Raiffeisen Digi

Paketa mund të përfitohet nga të gjithë klientët pagamarrës dhe jo pagamarrës dhe ofron  kushte preferenciale për llogaritë rrjedhëse dhe kartat e debitit në LEK, si dhe transfertat e parave që kryhen nëpërmjet platformës dixhitale RON

Llogari Rrjedhëse në LEK (komisioni mujor) pa komision 
Kartë Debiti në LEK (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  70,000/500,000 LEK                
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision 
Transferta në Nisje në EUR jashtë vendit (RON) 20% ulje
Komision i Paketës   175 LEK/muaj   

 

Raiffeisen Progress     

Paketa Raiffeisen Progres është e përshtatur për klientë që përdorin njëkohësisht sportelet e bankës dhe kanalet dixhitale, ofron kryesisht tarifa preferenciale për llogaritë rrjedhëse , kartat e debitit dhe transfertat e parave.

Llogari Rrjedhëse (komisioni mujor) pa komision 
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  50,000/100,000 LEK ; 500 / 1,000 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision për shumat deri në 20,000 LEK
Transferta bankare preferenciale
Komision i Paketës  200 LEK/muaj   

 

Raiffeisen Relax

Paketa mund të përfitohet nga individët të cilët kanë dale në pension dhe/ose përfitojnë pagesa sociale dhe ofron kushte preferenciale për llogaritë rrjedhëse, kartat e debitit ,platformën dixhitale RON dhe transfertat në nisje dhe mbërritje

Llogari Rrjedhëse (komisioni mujor) pa komision 
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  50,000/100,000 LEK ; 500 / 1,000 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON) pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision për shumat deri në 20,000 LEK
Transferta në mbërritje ne EUR preferenciale                     
Komision i Paketës   50 LEK/muaj   

              

Klikoni linkun më poshtë dhe shikoni Tarifat në fuqi për produktet dhe shërbimet në paketa

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/default/Kushtet_e_paketave_Klientët_Individë_1_Korrik_2020.pdf

Faqet më të vizituara