Tarifat

Raiffeisen Start

Paketa mund të përfitohet nga individët të  moshes 18-25 vjeç që vazhdojnë studimet e larta dhe ofron pa komision llogaritë rrjedhëse , kartat e debitit dhe platformën dixhitale RON

Llogari Rrjedhëse (komision mujor) pa komision 
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  10,000/15,000 LEK ; 100 / 120 EUR      
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON) 

pa komision për shumat deri në 20,000 LEK;

Mbi 20,000 LEK 50% ulje nga komisioni në degë

Komision i Paketës   0 LEK/muaj   

 

Paketa Raiffeisen Klasik

Paketa mund të përfitohet nga të gjithë klientët pagamarrës dhe jo pagamarrës dhe ofron  kushte preferenciale për llogaritë rrjedhëse dhe kartat e debitit në LEK, si dhe transfertat e parave që kryhen nëpërmjet platformës digjitale RON.

Gjithashtu ju përftioni çmime tepër preferenciale për produktet dhe shërbimet në paketën Paga Progress:

Llogari Rrjedhëse (komisioni mujor) 0 LEK/ 2 EUR/ 1,5 USD/ GBP/ CHF 
Kartë Debiti (komisioni mujor) 0 LEK/ 1 EUR 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  50,000/120,000 LEK ; 500 / 1,000 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON) 

pa komision për shumat deri në 20,000 LEK; 

Mbi 20,000 LEK 50% ulje nga komisioni në degë

Komision i Paketës   125 LEK/muaj   

 

Raiffeisen Partner

Paketa mund të përfitohet nga të gjithë klientët pagamarrës dhe jo pagamarrës dhe ofron kushte preferenciale për llogaritë rrjedhëse dhe kartat e debitit në LEK dhe në EUR, si edhe një kombinim të shkëlqyer të produkteve dhe shërbimeve duke i shpërblyer klientët.

Llogari Rrjedhëse në LEK (komisioni mujor) 0 LEK/ 0 EUR/ 1,5 USD/ GBP/ CHF
Kartë Debiti në LEK (komisioni mujor) 0 LEK/ 0 EUR/ 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  80,000/120,000 Lek;  800/1200 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON) 

pa komision për shumat deri në 20,000 LEK;

Mbi 20,000 LEK 50% ulje nga komisioni në degë

Komision i Paketës  

350 LEK/ 3 EUR në muaj   &

*Bonus shpërblimi 150 LEK/ 1 EUR   

* Komisioni i paketës Partner do të jetë subjekt i një rimbursimi mujor me një kreditim prej 150 LEK, nëse klienti plotëson kushtet përfituese muajin aktual (të paktën 1 transaksion në RON dhe 1 transaksion me POS). Ky kreditim do të aplikohet pas debitimit të komisionit të paketës, në fillim të muajit pasardhës.

Raiffeisen Elitë

Paketa Raiffeisen Elitë është e përshtatur për klientë që kanë një përdorim më të gjerë bankar, ofron tarifa preferenciale për llogaritë rrjedhëse në të gjitha monedhat, kartat e debitit LEK dhe EUR si edhe transfertat e parave.

Llogari Rrjedhëse (komisioni mujor) pa komision të gjitha monedhat
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision LEK dhe EUR (gold)
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  120,000/150,000 LEK ; 1000 / 1,500 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON)    pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision për shumat deri në 20,000 LEK;Mbi 20,000 LEK 50% ulje nga komisioni në degë
Transferta nderkombetare ne nisje ne EUR (Degë) 10% zbritje
Komision i Paketës  500 LEK/ 4,5 EUR/ USD/ GBP/ CHF në muaj  

 

Raiffeisen Relax

Paketa mund të përfitohet nga individët të cilët kanë dale në pension dhe/ose përfitojnë pagesa sociale dhe ofron kushte preferenciale për llogaritë rrjedhëse, kartat e debitit ,platformën dixhitale RON dhe transfertat në nisje dhe mbërritje

Llogari Rrjedhëse (komisioni mujor) pa komision 
Kartë Debiti (komisioni mujor) pa komision 
Limiti ditor i Kartës së Debitit (ATM/POS)  50,000/100,000 LEK ; 500 / 1,000 EUR
Raiffeisen ON pa komision 
Shërbimi i pagesave KUIK    pa komision 
Pagesa të  Faturave Utilitare (RON) pa komision 
Transferta në Nisje në LEK brenda vendit (RON)  pa komision për shumat deri në 20,000 LEK
Transferta në mbërritje ne EUR preferenciale                     
Komision i Paketës   50 LEK/muaj   

              

Klikoni linkun më poshtë dhe shikoni Tarifat në fuqi për produktet dhe shërbimet në paketa

https://www.raiffeisen.al/images/uploads/default/Final_Kushtet_e_punes_SHQIP_paketat_1_1.pdf 

Faqet më të vizituara