Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Veçori

1580m²
Sipërfaqja

1580m²
Sipërfaqje Trualli

2648
Zona Kadastrale

540,000
Leke

Certifikatë pronësie

Shitur

Përshkrimi

Prona jane dy Ara me siperfaqe 495m2 dhe 1085m2 shume afer njera tjetres. Infrastruktura e zonës ku ndodhen pronat është e mirë. Rrugët kryesore të zonës në të cilën ndodhen pronat janë të shtruara dhe të asfaltuara.Zona ku ndodhen pronat është një zonë kryesisht rurale me karakter bujqësor dhe rezidencial.E gjithë sipërfaqja e pronës është e lirë nga ndërtimet apo nga shtyllat e tensionit të lartë.

686/72  / Sip.495 m2   /   Cmimi: 250,000 Leke

686/3   / Sip.1085 m2 /   Cmimi: 290,000 Leke

Harta

Memelisht, Pogradec

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu