Arë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Veçori

6937m²
Sipërfaqja

1478
Zona Kadastrale

760,000
Leke

Certifikatë pronësie

Per Shitje

Përshkrimi

Prona eshte e llojit Toke Are, me siperfaqe 6937M2, ndodhur në Deshiran, Elbasan.Prona ndodhet rreth 2.5km larg, ne anen perendimore te qendres se fshatit Deshiran, te rrethit te Elbasanit.Ajo eshte e vendosur ne nje zone rurale, ku mbizoterojne parcelat bujqesore, pjeserisht toka ullishte, apo te mbjella, dhe ne pjesen me te madhe te lena djerr.Aspekti i banimit shfaqet kryesisht perreth fshatrave te zones: Deshiran, Golene e Madhe, Golene e Vogel, Dragot.Zonat e banuara me te aferta me pronen shtrihen rreth 500-600m respektivisht ne anen lindore dhe perendimore te prones.
Prona kufizohet nga te gjitha anet me parcela te ngjashme toke; ne anen veriore te saj ka rruge parcelash.Parcela paraqitet ne forme rripi te harkuar ne plan, me shtrirje gjatesore sipas drejtimit verilindje-jug dhe eshte pa rrethim, e hapur nga te gjitha anet.Prona eshte e pozicionuar ne nje faqe kodre, me pjerresi qe zbret nga lindja ne drejtim te perendimit. Ajo ka komunikim direkt me rrugen e brendshme te parcelave, e cila kalon nga anen e ballit verilindor te prones.Parcela paraqitet ne gjendje toke natyrale, e pambjelle dhe pa asnje investim ne sistemime, rrethim, apo ndertime.Parcela ka akses direkt me rrugen e parcelave qe kalon ne anen verilindore te saj, dhe me pas lidhet me rruge te brendshme te zonave te banuara, qe kalojne rreth 500m ne anen juglindore te saj.

Harta

Deshiran, Elbasan (rreth 2.5km larg, ne anen perendimore te qendres se fshatit)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu