Truall dhe Ndërtesë


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Veçori

1
Dhoma

1
Banjo

532m²
Sipërfaqja

282m²
Sipërfaqje Trualli

250m²
Sipërfaqje Ndertese

8605
Zona Kadastrale

4,700,000
Leke

Certifikatë pronësie

Shitur

Përshkrimi

Zona ku ndodhet pronaeshte e pajisur me infrastrukturen kryesore te nevojshme per banim dhe zhvillim aktiviteti komercial. Ndertesa magazine eshte me konstruksion themele tip plinta b/a, kollona, trare b/a dhe solete b/a. Muret dhe tavani jane te suvatuar, ndersa dyshemeja eshte e shtruar me pllaka gresi te nje cilesie relativisht te mire.Muret ne ambientet ndihmese jane veshur pjeserisht me pllaka majolike dhe pjeserisht jane suvatuar dhe lyer me boje. Tavani eshte i suvatuar dhe lyer me boje.Ndertesa ka nje lartesi rreth 4.0 m. Dritaret jane prej druri dhe jane pajisur me kangjelle mbrojtese.

Cmimi shkon nga 5,100,000 Leke ne 4,700,000 Leke

Harta

Rr. Janaq Kilica, Vlorë (90m ne lindje te Parkut Automobilistik te qytetit)

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu