Ullishte


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Veçori

250m²
Sipërfaqja

250m²
Sipërfaqje Trualli

2291
Zona Kadastrale

620,000
Leke

Certifikatë pronësie

Per Shitje

Përshkrimi

Prona e tipit Tokë Ullishte ndodhet në Kryemëdhenj, Kavajë, rreth 1.0  km në juglindje të Shkëmbit të Kavajës.Ullishtja eshte 250 m² dhe ka një formë të rregullt në plan.Zona në të cilën ndodhet prona objekt vlerësimi është një zonë kodrinore me karaktet rezidencial dhe bujqësor. Ndërtesat janë kryesisht pallate të reja 4-6 kt.Rrugica mes tokave e cila mundëson aksesin në pronë nëpërmjet pronave kufitare, është e shtruar me beton.

Harta

Kryemedhenj , Kavajë

Si mund t’ju ndihmoj?
Kliko këtu